ติดตั้องตู้บรรทุกห้องเย็นมือสอง สภาพดีเหมือนได้ใหม่ 4 ล้อ กระบะทุกรุ่นทุกยี้ห้อ สภาพดีเหมือนได้ใหม่ พร้อมเทรินตู้และกระบะ


ติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็นมือสองสภาพเหมือนได้ใหม่ 4 ล้อกระบะทุกรุ่นทุกยี่ห้อ พร้อมเทรินตู้เก่าหรือกระบะ เหมาะสมกับรถวิ่งงานให้กับหางสรรพสินค้าต่างๆ เข่น เบทาโก บิ๊กซี โลตัส CP เบทาโก 
สอบถามได้ทราเบอร์ 094-7709469 คุณเอก