รับซื้อ!!ผนังห้องเย็นที่ใช้แล้ว ทั้งเก่าและใหม่..จำนวนมาก


รับซื้อผนังห้องเย็นที่ใช้งานแล้วทั้งเก่าและใหม่
หรือโฟมขาว จำนวนมาก 
ติดต่อ คุณเอก 094-7709469