ขาย!! ตู้ห้องเย็น 4 ล้อกระบะใส่กับกับกระบะตอนเดียวได้ทุกรุ่น พร้อมติดตั้งทำสีใหม่