รับต่อตู้-ห้องเย็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกว่าไปกว่านั้นคือ...
ขนาด
มาตฐาน 1.6  เมตร = กว้าง 1.60 x ยาว 2.28 x สูง 1.60 เมตร
ความสูง 2.0 เมตร =  กว้าง 1.60 x ยาว 2.28 x สูง 2.0 เมตร
อุณหภมิตู้
ที่ 0-5 องศา และ 0 ถึง -25 องศา

ขนาด
มาตฐาน 1.6  เมตร = กว้าง 1.60 x ยาว 2.28 x สูง 1.60 เมตร
ความสูง 2.0 เมตร =  กว้าง 1.60 x ยาว 2.28 x สูง 2.0 เมตร
อุณหภมิตู้
ที่ 0-5 องศา และ 0 ถึง -25 องศา